Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jozefa Wybickiego w Sopocie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jej organem założycielskim jest miasto Sopot. Została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta pod nr 2 w Księdze rejestrowej instytucji kultury, 17.02.1992 roku.  Biblioteka działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 ze zmianami).

W  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie obowiązują następujące akty prawne:

  1. Statut MBP – nadany Uchwałą nr XXXIII/314/12 z dnia 23.11.2012 roku Rady Miejskiej w Sopocie,
  2. Regulamin Organizacyjny – obowiązujący od 15.11.2013 roku,
  3. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie zawarty w dniu 28.12.2000 roku i wpisany do rejestru ZUZB w dniu 30.01.2001 roku z późniejszymi zmianami.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 906

Utworzono dnia: 14.10.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 14.10.2015, Administrator główny: Utworzenie zakładki STATUS PRAWNY