Zasady  przeprowadzania konkursu dotyczącego wyboru nowych pracowników w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie ( zwana dalej MBP lub Biblioteką ), ul. Obrońców Westerplatte 16, Sopot

 

  1. W razie zaistnienia takiej potrzeby na nowe stanowisko pracownicze w Bibliotece rozpisywany jest konkurs.
  2. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  MBP oraz na stronie internetowej Biblioteki tj. mbp.sopot.pl oraz na jednym z ogólnopolskich portali internetowych.
  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Dyrektor Biblioteki wraz z Zastępcą Dyrektora - łącznie zwani Komisją Rekrutacyjną. W przypadku nieuzgodnienia przez Komisję Rekrutacyjną wspólnego stanowiska, co do wyboru kandydata decyduje głos Dyrektora Biblioteki. Komisja może zapraszać na spotkanie rekrutacyjne innych specjalistów z głosem doradczym.
  4. Oferty pracy ( CV wraz z życiorysem ) składane są przez kandydatów osobiście w sekretariacie Biblioteki lub  drogą mailową na adres mbp.sopot.pl. Oferta musi zawierać następującą informację : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności przekazania danych osobowych oraz o prawie do ich zmieniania i poprawiania”
  5. Osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.
  6.  O wyborze kandydata decyduje wynik rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną.
  7. Informacja o wyborze kandydata lub o nierozstrzygnięciu konkursu zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki.  
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1153

Utworzono dnia: 14.02.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 14.10.2015, Administrator główny: Edycja zakładki ZASADY WYBORU PRACOWNIKÓW
  • 14.10.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oferty pracy
  • 14.02.2013, Administrator główny: Utworzenie zakładki Oferty pracy